CST GmbH – schirmmacher.com

Junker-Jonas-Platz 3 T. +43 5523 62 56 212
6840 Götzis/Österreich info@schirmmacher.at

Sposób postępowania w przypadku rezygnacji z zamówienia wzorców

W przypadku zamówień niepersonalizowanych mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Was osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszliście w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy proszę poinformować nas w jasny sposób (np. listownie lub e-mailowo) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Adres do korespondencji:

schirmmacher.pl
ul. 27 Grudnia 9/8
61-737 Poznań
POLSKA
info@schirmmacher.pl
 

Jeśli skorzystacie Państwo z tej możliwości, natychmiast prześlemy Wam (np. mailowo) potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy przed upływem terminu przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do rezygnacji.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych do przeprowadzenia transakcji co Klient, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniecie Państwo obciążeni dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie nam Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar musi być nam zwrócony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Osoba odstępująca od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja podlega personalizacji i indywidualnemu dopasowaniu do osobistych potrzeb konsumenta.

X
Zapytanie i darmowy projekt

Indywidualne doradztwo
e-mail: info@schirmmacher.pl

Moje życzenia
Darmowy projekt

Żeby otrzymać darmowy pierwszy projekt oraz ofertę, wystarczy udostępnić tutaj swój logotyp lub zdjęcie.

Możesz wybrać więcej plików poprzez przytrzymanie przycisku CTRL.

W przypadku pierwszego projektu opracowujemy go na podstawie otrzymanych od Ciebie plików. Jeśli dane od Ciebie nie nadają się do edycji, skonsultujemy się z Tobą.

Moje dane kontaktowe